Ειδικές κατασκευές

Υπάρχει η δυνατότητα Ειδικών Κατασκευών, κατόπιν παραγγελίας και σύμφωνα με τις διαστάσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον πελάτη.

Κάθε ένα από τα προϊόντα μας, μπορεί να κατασκευαστεί ακριβώς με τα χαρακτηριστικά που σας ταιριάζουν. Αλλαγές στη μορφή, στις διαστάσεις, στη λειτουργικότητα ή σε οποιαδήποτε άλλη παράμετρο σας εξυπηρετεί, είναι εφικτές.


ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ

NTOYΛΑΠΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΑΝΤΙΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΦΟΡΕΙΟ ΝΕΚΡΟΥ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ SCRUB UNIT

ΓΟΥΡΝΑ 40Χ40 ΜΠΟΧΟΥΜ

ΛΑΝΤΖΑ-ΠΑΓΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΣΤΑΤΩ ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

NΤΟΥΛΑΠΙ ΜΕ ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΟΥΒΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΣΚΑΛΟΠΑΤΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ