Ειδικές κατασκευές

Υπάρχει η δυνατότητα Ειδικών Κατασκευών, κατόπιν παραγγελίας και σύμφωνα με τις διαστάσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από τον πελάτη.

Κάθε ένα από τα προϊόντα μας, μπορεί να κατασκευαστεί ακριβώς με τα χαρακτηριστικά που σας ταιριάζουν. Αλλαγές στη μορφή, στις διαστάσεις, στη λειτουργικότητα ή σε οποιαδήποτε άλλη παράμετρο σας εξυπηρετεί, είναι εφικτές.