ΣΑΝΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
D-11

  • Κατασκευή από πολυκαρμπονικό υλικό, το οποίο είναι
    ακτινοδιαπερατό
  • Κατάλληλη για μεταφορά ασθενών από κρεβάτι σε φορείο και το
    αντίστροφο
  • Φέρει χειρολαβές περιφερειακά της σανίδας
  • Διαστάσεις: 180Χ47Χ5 cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αλλαγές στις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά κατόπιν συνεννόησης.