ΣΑΝΙΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
D-11

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

  • Κατασκευή από πολυκαρμπονικό υλικό, το οποίο είναι
    ακτινοδιαπερατό
  • Κατάλληλη για μεταφορά ασθενών από κρεβάτι σε φορείο και το
    αντίστροφο
  • Φέρει χειρολαβές περιφερειακά της σανίδας
  • Διαστάσεις: 183x46x0.5cm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αλλαγές στις διαστάσεις και τα χαρακτηριστικά κατόπιν συνεννόησης.

Η Σανίδα μεταφοράς προορίζεται για την μεταφορά ασθενών από φορείο σε κρεβάτι.
Ο ασθενής μεταφέρεται από κλίνη σε κλίνη μέσω της σανίδας.
Είναι κατάλληλη για Νοσοκομεία, Χειρουργικά Κέντρα, Κλινικές, Ιατρεία και όπου λαμβάνουν χώρα γενικές ιατρικές εφαρμογές και μεταφορές ασθενών.